Luxury Daily

Prada taps ‘Re-Nylon’ profits to resource environmental education